Sarayköy Ticaret Odası | DENİZLİ 0258 415 10 61

İlimiz

SİCİL ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ

ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ

TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA

SARAYKÖY

        Ticari Merkezi  .........................................................................................................

............................................................................................................................................

adresinde bulunan  ............................................................................................................

............................................................................................................................................

Limited Şirketin ............................Noterliğinden ...../......./........... Tarih ve..................

sayı ile tastikli anasözleşme ilişikte sunulmuştur.

            Şirketimizin tescil ve ilanı müsadelerinize arz olunur.

                                                                                                    Yetkili Müdür

                                                                                                           İmza

             Türk Ticaret Kanunu'nun 510.maddesinde belirtilen bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

             Müdür ve müdürlerin adı ve soyadı ....................................................................

.............................................................................................................................................

şirketi ne suretle temsil olunacağı....................................................................................

Ortakların Adı Soyadı                  İkametgahı                  Tabiyeti               Sermaye

Telefon =

yükleniyor..