Ürün Kategorileri

DUYURU.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Aralık ayına ait 13 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 27/05/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olmasının gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, AB ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının da zedelendiği bildirilmektedir.

AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracat yapan üyelerimizin, bu konuda azami itina göstermeleri gerekmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,