Attuda Antik Kenti

Ürün Kategorileri

Attuda Antik Kenti

Hisar Köyü yerleşim alanı bölgesinde bulunan Attuda Antik Kenti’nin gün ışığına çıkarılarak tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve bölgenin turizme açılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması düşünülmektedir.

Öncelikli olarak bölgede kazı çalışması başlatılabilmesi için Hisar Köyü yerleşkesinin başka bir yerleşim alanına taşınması gerekmektedir. Bu amaçla yeni bir yerleşim alanı tespit edilerek bu alanın su, kanalizasyon ve elektrik ihtiyaçlarını kapsayan çalışmalar tamamlanmış olup, bölgede 174 adet parsel mevcuttur. Bu parsellerin 115 adedinin hak sahipleri belirlenmiş, 23 adedinin işlemi sürmektedir. Yeni yerleşim alanına taşınma işlemleri devam etmektedir. Köyün tamamının taşınabilmesi amacı ile Hükümet tarafından hak sahiplerine K.E.Y.Y  ( kendi evine yapana yardım ) projesi kapsamında maddi yardım yapılmaktadır. Yeni yerleşim alanında halen 38 adet binanın yapımı tamamlanmıştır.

Ayrıca Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.12.2009 tarih ve 2511 Nolu kararı ile eski Hisar köyü yerleşim alanında bulunan 142 adet konut korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.