Kapasite Raporları

Ürün Kategorileri

Kapasite Raporları

KAPASİTE RAPORLARI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

- SGK hizmet dökümü fotokopisi    (Son döneme ait)
- Tapu belgesi veya Kira kontratı fotokopisi   (Firmaca kaşe ve İmzalı)
- Makine tesisat ve Demirbaş kaydı listesi     (Muhasebeci tarafından onaylı)
- Makineler kiralık ise en az 1 yıllık Kira sözleşmesi ve tarafların imza sirküleri     (Firmaca kaşe ve İmzalı) 
- Dekont aslı veya fotokopisi    evraklara eklenecek.
- Oda Harcı Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılacaktır.(Her yılın ilk ayında ücretler değişmektedir.)

 
Ekspertiz Raporu 
Kullanılmış Makina Yaş Tespiti
İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, oda eksperi tarafından makinanın yaş tespiti yapılır, ilgili gümrük tebliğince ekspertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü alınarak ilgili gümrük tebliğince ekpertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti
İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınarak ekspertiz raporu düzenlenir.

Diğer Ekspertiz İşlemleri
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki  işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
- Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez,Şube vb.)
 - Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması

1. Başvuru Dilekçesi
2. İşletmenin bulunduğu yerin tapu fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise kira sözleşmesi,
3. Muhasebe onaylı makine tesisat listesi, (var ise motor güçleri yazılacak)
4. Çalışan mevcut personelin son aya ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi varsa yeni işe giriş bildirgesi fotokopileri,
(SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)

Kapasite raporu için aşağıdaki bedellerin yatırılması gerekmektedir.

ODA  ÜCRETİ İÇİN: 600.00.-TL
T.İŞ BANKASI IBAN      :TR 13 0006 4000 0013 2220 0023 02
T.HALK BANKASI IBAN:TR 12 0001 2009 3560 0016 0000 07
VAKIFLAR BANKASI     :TR04 0001 5001 5800 7307 0682 64

EKSPER ÜCRETİ İÇİN: 442,50.-TL

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HESABINA :700,00 TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Banka Hesap Numaraları

-AKBANK- IBAN                  : TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72
- ZİRAAT  BANKASI- IBAN : TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32
- VAKIFBANK - IBAN          : TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13
- İŞ BANKASI - IBAN          : TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
- HALKBANK - IBAN           : TR54 0001 2009 4120 0016 0000 38

Kapasite raporunu hazırlamakla Odamız tarafından yetkilendirilen mühendislerin listesİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ:
HALDUN SÜLÜK TEL: 242 06 16- 0533 736 63 60
YILDIZ AYDEMİR TEL :261 26 61- 0533 350 40 70
MUAMMER ÖDEMİŞ  : 0554 915 9820

GIDA MÜHENDİSLERİ:
MELİHA GÜMÜŞ TEL :242 21 31- 0535 702 59 81