K Yetki Belgeleri

Ürün Kategorileri

K Yetki Belgeleri

Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 21.09.2005 tarihinde imzalanan protokol uyarınca K türü (K1, K2, K3 ) yetki belgeleri Odamız tarafından verilmeye başlanmıştır.

İmzalanan protokol uyarınca K türü (K1, K2, K3) yetki belgeleri 28 Oda tarafından verilmeye başlanmış ve halen 42 oda tarafından verilmeye devam edilmektedir.

Bu illerde K türü (K1,K2,K3) yetki belgesi almak isteyenlerin ilgili Odaya başvurmaları gerekmektedir. K türü yetki belgesi almak isteyenlerin başvuruları tarafımızca karşılanmaktadır.

31.12.2010 itibariyle Odamızdan,

K1 : 1777

K1* : 126

K2 : 3158

K2* : 1798

K3 : 11 adet

olmak üzere toplam 6870 adet Yetki Belgesi verilmiştir.

21.09.2005 tarihinden önce İzmir Bölge Müdürlüğü’nden K türü yetki belgesi almış bulunan; ilimizde ikamet eden ve ticari faaliyetleri devam etmekte olan yetki belgesi sahiplerinin İzmir Bölge Müdürlüğü’neyazılı talepleri halinde yetki belgesi dosyalarını Odamıza nakil yapabileceklerdir.

Bu sayede İzmir’e gidip gelmeden yetki belgeleri ile ilgili işlem yapmak, yeni araç eklemek veya çıkarmak vb. işlemler Odamız tarafından yapılacaktır.

K Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Bunlar K1, K2 ve K3 türü yetki belgeleridir.

 

K1 YETKİ BELGESİ

Nakliye işi ile iştigal edenlere verilen bir belgedir.

K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 25 ton istiap haddine sahip taşıt veya taşıt filosuna sahip olması,

K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 75 ton istiap haddine sahip taşıt filosuna ve 10.000 TL. sermayeye sahip olması gerekmektedir.

K1 Yetki Belgesi sahibi tüzel kişiliklerin 31.12.2009 tarihine kadar olan 75 ton istiap haddi tamamlama süresi yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine kadar uzatılmıştır.

K Yetki Belgesi sahiplerinin faaliyet raporu hazırlama zorunluluğu kaldırılmıştır.

K1* (YILDIZLI K1)

Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla ve Denizli il sınırları içinde (ilçeler dahil) yapılan taşımalarda K1* (YILDIZLI K1) belgesi alınacaktır.


K2 YETKİ BELGESİ

Taşımacının kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilen bir belgedir.

K2*(YILDIZLI K2)

Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla kendi esas iştigal konusu kapsamında yapılan taşımalarda belgesi K2*(YILDIZLI K2) Yetki Belgesi alınacaktır.

K2* (YILDIZLI K2) Yetki Belgesi alanlar Denizli ili ve diğer illere de taşıma yapabileceklerdir.


K3 YETKİ BELGESİ

Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

K türü yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Odamızda mevcut bulunan formları ve istenilen evrakları hazırlayıp, Odamıza başvurmaları durumunda kendilerine en kısa zamanda belgeleri teslim edilmektedir.