ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun resmi gazetede yayınlanmıştır.

 
Alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanuna istinaden üyelerimizin 31.07.2017 Tarihine kadar odamıza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 
Bu yapılandırmada 01.07.2016 ve 31.03.2017 Tarihleri arasındaki borçlar için geçerlidir.
Üyelerimize duyurulur.