SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçü ve Ölçü Aletlerini Bulunduran Kişi ve Kuruluşların Dikkatine !!!

Ölçü aletlerinin muayenesi hakkında duyuru; 
Bilindiği gibi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona erecektir.