Ürün Kategorileri

1 İLA 9 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

6331 Sayılı Kanuna göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için İşçi Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi’ nin 1. Fıkrasının (a) bendinde; “ Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri, işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” Hükmüne yer verilmiş olup söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan iş yerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin 10. Maddesini 1.fıkrasında “eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir. “ hükmü yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu
Hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tradresinden yapılacaktır. Kayıt ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi notu ekte gönderilmekte olup, ilgili mevzuat kapsamında yer alan üyelerimize önemle duyurulur.


Bilgilendirme notuna ulaşmak için tıklayınız


İşyerim Hangi Tehlike Sınıfında?