Ürün Kategorileri

Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri

Geçici sonuçlara göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2014 yılında 17 779 girişim faaliyette bulundu 

Finansal hizmet faaliyetlerinde 235 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 64 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 480 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 94 644 988 952 TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin %89,8’i finansal hizmet faaliyetleri, %6,0’ı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetleri, %4,2’si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda faktör maliyetiyle katma değer, 2014


Faktör maliyetiyle katma değer toplamda bir önceki yıla göre %12,8 arttı


Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %11,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %33,0, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise %27,1 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti 

Mali aracı kuruluşlarda istihdam edilen personel sayısı 329 bin 988 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın %72,0’ı finansal hizmet faaliyetlerinde, %5,8’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, %22,2’si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

Mali aracı kuruluşlarda istihdam, 2014


Personel maliyeti 24 430 367 648 TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin %83,5’i finansal hizmet faaliyetlerinde, %7,1’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, %9,4’ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Bankalar, mali aracı kuruluşların personel maliyetinin %77,8’ini tek başına karşıladı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin %88,3’ü maaş ve ücretlerden, %11,7’si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu. 

Ücretli çalışanlar sayısı ve katma değerde en büyük pay bankaların oldu

Mali aracı kuruluşların ücretli çalışanlar toplamının %70,1‘i, toplam katma değerinin %80,5‘i bankalarda oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı %47,3 olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda 2014 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 150 bin 603 iken erkek personel sayısı ise 167 bin 600 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı %47,3, ücretli erkek çalışan oranı ise %52,7 oldu. 

Ücretli çalışanlarda kadın - erkek dağılımı, 2007 - 2014