Ürün Kategorileri

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hakkında

Bilindiği üzere, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya-Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan "Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek" isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetleri devam etmektedir.

 Söz konusu projenin "Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması" başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantı ilgili bakanlık nezdinde gerçekleşecektir.

 Bu kapsamda, bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere anılan konularda, Odamız üyesi ilgili firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimlerini iletmek üzere 3 Ağustos 2015 Pazartesi gününe kadar info@dto.org.treposta adresine ya da 0 258 265 17 05 nolu faks iletmeleri rica olunur.