Ürün Kategorileri

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

Maden işletmeleri tarafından 220 milyon m3 su çekildi

Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2014 yılında 220 milyon m3 su çekti. Çekilen suyun %54,7’si kuyu, %25,4’ü deniz ve kaynak, %6,7’si ocak içi su, %4,2’si akarsu, %2,3’ü göl-gölet ve %6,7’si diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından 139 milyon m3 atıksu deşarj edildi

Maden işletmeleri tarafından 2014 yılında deşarj edilen toplam 139 milyon m3 atıksuyun %73,4’ü denize, göle veya akarsuya, %8,9’u atık barajına, %6,8’i ocak içine, %3,5’i araziye, %2,9’u foseptiğe ve %4,5’i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Maden işletmeleri tarafından 24 milyon m3 atıksu arıtıldı

Anket kapsamında bulunan maden işletmeleri tarafından 2014 yılında toplam 24 milyon m3 atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %92,7’sine fiziksel ya da kimyasal arıtma, %7,3’üne ise biyolojik arıtma uygulandı.

Maden işletmelerinde 755 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde oluşan 755 milyon ton atığın %99,7’sini mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise %99,7’sinin dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın %73,9’u pasa veya düzenli depolama sahalarında bertaraf edildi, %18,2’si ocak içine döküldü, %6,8’i maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanıldı, %1,1’i ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.

Atıkların geri kazanım ve bertaraf yöntemleri, 2014


__________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR


Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri anketinin kapsamı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 2013 yılı için üretim bilgisi veren işletmeler ile 2014 yılı için yeni ruhsat almış maden işletmeleridir. Sadece zenginleştirme yapan tesisler kapsam dışıdır.