Ürün Kategorileri

Sağlık Harcamaları İstatistikleri

Sağlık harcaması 94 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti 

Sağlık harcamaları, 2014 yılında %12,3 oranında artarak, 94 milyar 750 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında %94,4 iken, 2014 yılında %93,8 oldu.

Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları, 2013-2014


Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %5,4’ünü oluşturdu


Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2014 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek %5,4 seviyesinde kaldı. Yine genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek %4,2 olarak gerçekleşti. Özel sektör için ise, bu oran %1,2 olarak hesaplandı.

Sağlık harcamalarının %77,4’ü genel devlet bütçesinden karşılandı 

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında %78,5 iken, 2014 yılında %77,4’e düştü.

Sağlık harcamalarının %17,8’i hanehalkları tarafından karşılandı 

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2014 yılında %18,8 artarak 16 milyar 819 milyon TL’ye yükseldi. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı, 2014 yılında %17,8’e yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması 1 232 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2013 yılında 1 110 TL iken, 2014 yılında %11 artarak, 1 232 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2013 yılında 583 $ iken, 2014 yılında 563 $ olarak hesaplandı.

Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2013-2014Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Kasım 2016’dır.

_______________________________________________________________________ 

AÇIKLAMALAR

Bu haber bültenindeki sağlık harcamaları istatistikleri, finansman kurumları ve hizmet sunucuları detayında verilmiştir. Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal nitelikli veriler idari kayıtlar aracılığıyla, hanehalklarının cepten yapmış olduğu sağlık harcamaları ise Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.