Ürün Kategorileri

Arabuluculuk Eğitimi..

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’ nden alınan yazıda;  Ülkemizde mahkemelerin (adli yargının) dosya yükünün giderek çoğaldığı, bunun sonucunda yargılama sürelerinin uzadığı, maliyetlerinin de arttığı belirtilmektedir. Bu itibarla TOBB, ticari uyuşmazlıklar ile işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümünde öncelikle tahkim ve/veya arabuluculuk yollarının denenmesini, ancak bu yollardan sonuç alınamaması halinde adli yargıya başvurulmasını teşvik etmektedir. Esasen ahilik geleneğinden itibaren kültümüzde var olan söz konusu alternatif çözüm mekanizmalarının, bugün gelişmiş ülkelerdeki gibi Odalar öncülüğünde kurumsallaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 6325 sayılı "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu", 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek, 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de; söz konusu kanunun yönetmeliği ise 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır.

TOBB 2015 yılı içerisinde, TOBB ETÜ SEM işbirliğiyle; bahse konu kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerekli şartlara haiz Odamız Meslek Komitesi ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerine yönelik olarak Ankara'da ve/veya muhtelif illerde arabuluculuk eğitimleri düzenlemeyi planlamakta olup eğitim giderleri (ulaşım, iaşe ve ibate giderleri hariç) TOBB tarafından karşılanacaktır.

Ticari uyuşmazlıklar ve işçi-işveren uyuşmazlıkları alanlarını kapsayacak olan arabuluculuk eğitimine katılabilmek için hukuk fakültesinden en az 5 yıl önce mezun olma şartı aranmaktadır. Eğitimin süresi, asgari otuzaltı saati teorik ve oniki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırksekiz saat olup, sınava girebilmek için kabul edilen azami devamsızlık süresi derslerin 1/l2'si kadardır. Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için ise yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları istenmektedir. Yazılı sınav yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaktadır.