Ürün Kategorileri

Denizli’de okuma yazma bilenlerin oranı %98,11

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre, 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ulusal Eğitim İstatistikleri ayrıntılı olarak incelendiğinde;

Denizli ilimizde;

Okuma yazma bilenlerin oranı %98,11’dir

İlimizde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı %98,11’dir. Bu değerle Denizli ili okur-yazar oranının en yüksek olduğu 5. il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il %98,50 ile Antalya olmuştur. Antalya’yı %98,19 ile İzmir ve % 98,18 ile Tekirdağ takip etmiştir. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise %90,05 ile Şanlıurfa olurken, Şanlıurfa’yı %90,11 ile Mardin ve %90,77 ile Muş takip etmektedir.

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı %96,22’dir.

Kadınların %96,96’sı erkeklerin %99,27’si okuma yazma biliyor

Okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların          %96, 96’sı erkeklerin ise %99, 27’si okuma yazma bilmektedir.

Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için %93,72 iken, erkekler için %98,71 olarak gerçekleşmiştir.

En yüksek okur-yazar oranı 14-17 yaş grubunda

İlimizde okur–yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu %99,95 ile 14-17 yaş grubudur. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise %89,88 ile 65 yaş ve üstüdür.

Ülkemizde okur–yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu %99,93 ile 14-17 yaş grubudur. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise %78,09 ile 65 yaş ve üstüdür.

En çok İlkokul mezunu var

15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı %30,66 ile ilkokul mezunları alırken, ilkokul mezunlarını %21,26 ile lise ve dendi okul mezunları takip etmiştir. Doktora mezunlarının oranı %0,23 olurken yüksek lisans mezunlarının oranı %0,76 yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da %13,06 olmuştur.