Ürün Kategorileri

Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri,

Toplam çevresel harcamalar 2014 yılında 20,7 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam 20,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların %69,6’sını cari harcamalar, %30,4’ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların %76,9’u kamu sektörü, %23,1’i ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payı %84,3 ile belediyeler oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2014 yılında %1,2 olarak gerçekleşti.

Çevresel harcamalar atık yönetimi ve su hizmetlerinde yoğunlaştı

Toplam çevresel harcamaların %41’ini atık yönetimi hizmetleri, %29,6’sını su hizmetleri, %20,2’sini atıksu yönetimi hizmetleri ve %9,2’sini ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında %38 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise %69 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi.

Toplam çevresel gelirler 18,7 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam 18,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin %60,2’si kamu sektöründe, %39,8’i ise iş sektöründe elde edildi.

Çevresel faaliyetlerde 68 bin kişi istihdam edildi

Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2014 yılında toplam 68 bin 486 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin %10’unu kadın, %90’ını ise erkekler oluşturdu.