Ürün Kategorileri

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi’nin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kalkınma Bakanlığının faydalanıcısı olduğu 3 milyon Euro bütçeli “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi’nin tanıtım toplantısı 21 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kalkınma Bakanlığı’nın Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ve Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde yürüteceği “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi’nin açılış toplantısına Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ, Dünya Bankası ve AB Delegasyonu yetkilileriyle Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları yetkilileri katılım sağladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansmanı sağlanacak olan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi”, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi, bölgesel düzeyde büyümenin ve yatırımların önündeki darboğazların tespit edilmesine yardımcı olacak. Darboğazların tespiti, bunların ortadan kaldırılmalarının ve Türkiye genelinde özel sektör gelişimini teşvik etmenin önemli bir adımını oluşturacak. Proje dört temel faaliyetten oluşmaktadır:
    (1) Türkiye genelinde 6.000 şirketi kapsayan bir işletme anketi gerçekleştirilmesi,

    (2) 26 Düzey-2 bölgesinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 26 adet Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme raporunun ve ek olarak Türkiye’nin tamamına ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanması,
    (3) Türkiye genelinde yatırım teşvik ve destek faaliyetlerinin etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir yol haritası olarak bir Yatırım Destek Hizmetleri Raporu’nun hazırlanması,
    (4) Merkezi ve bölgesel düzeydeki personelin bölgesel yatırım ortamı değerlendirmelerinin düzenli ve bağımsız olarak gerçekleştirilmesi konusunda eğitilmesi yoluyla kapasite oluşturulması.

Toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren Kalkınma Bakanı Yılmaz, 26 bölgede kurumsal yapısını belli bir noktaya getirmiş kalkınma ajanslarının olduğunu ifade ederek, "Sadece kalkınma ajansları kanalı ile bugüne kadar 7 bin 243 projeye destek sağladık. 1,9 milyar liralık bir kaynağı kullandık. Bunların içinden 4 bin 147'si özel sektör projeleri ve sadece özel sektöre 1 milyar liraya yakın kaynak aktarmış durumundayız" dedi. Sn. Yılmaz, 81 ilde yatırım destek ofisleri kurduklarını, bugüne kadar 70 bin yatırımcıya danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde bunları daha da güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Candan Umut ÖZDEN ile Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ahmet YAZICI temsil ederken, projenin uygulama safhasında yapılacak saha ve anket  çalışma gruplarında MARKA’nın aktif katılım sağlayacağı ifade edildi.