Ürün Kategorileri

Sosyal Koruma İstatistikleri

Sosyal korumaya 249 milyar 358 milyon TL harcandı 

Sosyal koruma harcaması geçen yıla göre %13,1 artış göstererek 249 milyar 358 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,1’ini (244 milyar 630 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 116 milyar 951 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu, 73 milyar 340 milyon TL ile hastalık/sağlık  bakımı harcamaları takip ederken  en  düşük harcama ise 3 milyar 154 milyon TL ile sosyal dışlanma ve başka yerde sınıflanamayan kategorisinde gerçekleşti.

Sosyal koruma harcamaları, 2013-2014


GSYH’nin %14,3’ünü sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma yardımlarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2014 yılında %14 olarak hesaplandı. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %4,2 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,7 ile dul/yetim harcamaları takip etti. 

Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı, 2013-2014


Sosyal koruma yardımlarının %9,7’si şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde 2014 yılında en büyük payı %34,1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, %28,4 ile aile/çocuk yardımları ve %21,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti. 

Sosyal koruma yardımlarının %65,5’i nakit olarak verildi

Nakit yardımlarda 2014 yılında en büyük payı %94,2 ile maaş ödemeleri (emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malül maaşları) oluşturdu. Bunu, %2,5 ile aile/çocuk ve %1,8 ile işsizlik yardımı ödemeleri takip etti.

Türlerine göre sosyal koruma yardımları, 2013-2014


Sosyal koruma harcamalarının ana finans kaynağını devlet oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin, 2014 yılında yaklaşık yarısı (%41,5) devlet katkısı oldu. Bunu, %26,4 ile işveren sosyal katkıları ve %26,2 ile koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan katkılar takip etti. Diğer gelirlerin oranı ise %5,8 olarak gerçekleşti.

Türlerine göre sosyal koruma gelirlerinin dağılımı, 2013-2014